Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nabídka dezinfekce pro provozovny maloobchodu a služeb

Město Domažlice nabízí prodejcům a poskytovatelům služeb s provozovnou v Domažlicích zdarma 5 l přípravku Anti-Covid na dezinfekci rukou, předmětů a menších ploch. Dezinfekční přípravek bude vydáván do vlastních nádob ve dvoře městského úřadu U Nemocnice 579 (KB) v pracovních dnech od 10:00 do 11:00 od čtvrtka 30.4.2020 nejméně do 7.5.2020. Případné dotazy směřujte na krizové pracoviště MěÚ (tel. 379719261 nebo 379719268).

Tímto opatřením chceme podpořit boj s koronavirovou nákazou zejména u malých podnikatelů v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje služeb, kterým se podle vládního nařízení postupně povoluje činnost. Jednou z podmínek umožnění provozu je "umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci".

Připomínáme, že podle usnesení vlády č. 453 z 23.4.2020, vyhlášeného ve sbírce zákonů pod č. 195/2020, je v provozovnách, jimž je povolen provoz, nařízeno dodržovat následující pravidla:

  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně
Datum vložení: 29. 4. 2020 15:40
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2020 13:44
Autor: Bc. Petr März