Menu
Město Domažlice
Domažlice

Činnost krizového štábu města v boji s koronavirem

Když se v Česku 1. března objevili první lidé pozitivně testovaní na COVID-19, bylo zřejmé, že ani nám se epidemie, vlastně pandemie, nevyhne. Doufali jsme, že šíření nemoci se podaří našemu zdravotnickému systému zastavit nebo alespoň významně zpomalit (dnes jsme rádi i za tu druhou možnost). Za necelé dva týdny se ukázalo, že běžné organizační a právní nástroje jsou na COVID krátké a proto vláda přistoupila k vyhlášení nouzového stavu.
Nouzový stav s sebou nese spoustu nestandardních situací. Mimo jiné umožňuje vládě rychlé uplatňování krizových opatření. A svou roli v tom sehrávají i obce a obce s rozšířenou působností (ORP). V Domažlicích se hned druhý den po vyhlášení nouzového stavu sešel krizový štáb a začalo se pracovat na úkolech, které na nás přicházely shora nebo které vyžadovala situace.

Policie i městská policie začaly monitorovat a kontrolovat plnění krizových opatření. V souvislosti s posílením ochrany státních hranic, jsme zajišťovali ubytování a stravu pro příslušníky naší armády. V této věci významně vypomohla obec Česká Kubice, která vojákům poskytla bezplatně přístřeší.
S přibývajícím počtem pozitivně testovaných osob na našem okrese se krizový štáb zamýšlel, jak napomoci při řešení situace v podmínkách města a v podmínkách dalších 57 obcí v obvodu ORP. Bohužel jsme nemohli reagovat na konkrétní počty nakažených, protože někde na úrovni ministerstva zdravotnictví se rozhodlo, že budou zveřejňovány údaje pouze v sumarizované podobě za celé okresy.

Opakovaně, a nejen my, jsme se na vyšších místech dožadovali, aby alespoň starostovi byly oznamovány počty nakažených v obci. Bezvýsledně. Prý by to nedělalo dobrotu.


I když bez zásadních informací, zaměřili jsme se na pomoc seniorům, pro které jsme zřídili speciální telefonní linku pro objednání potřebné pomoci. Do této činnosti se zapojilo mnoho dobrovolníků, nejvíce z řad skautů. Pro skupinu obyvatel 65+ jsme zajistili doručení informačního letáku.

Zahájili jsme zkušební provoz informačního kanálu "Hlášení rozhlasu.cz" (viz domazlice.hlasenirozhlasu.cz). Objednali jsme přípravek na desinfekci rukou a drobných předmětů, který jsme zpočátku využívali pro potřeby našeho úřadu a městských organizací a též jsme jej  přeprodávali (a stále ještě přeprodáváme) ostatním obcím. Později jsme desinfekci začali zdarma vydávat všem obyvatelům našeho města, současně s ručně šitými rouškami od Českého červeného kříže, Charity, obce Všeruby a mnoha dalších dobrovolníků.

Ještě koncem března trápil všechny kritický nedostatek osobních ochranných prostředků. Je zajímavé sledovat, jak se v naší republice dokážeme v těžkých chvílích semknout. Češi (ale také Vietnamci) začali hromadně šít textilní roušky, dávat sponzorské dary, na 3D tiskárnách tisknout ochranné štíty, firmy nabízejí zdarma dopravu nebo přijedou zdarma vyložit náklad vysokozdvižným vozíkem. Dobrou práci odvádí dobrovolné a zájmové organizace, k nezaplacení jsou dobrovolní hasiči.

Mezitím se opakovaně schází krizový štáb města a průběžně se zabývá řešením aktuálních problémů. Hledá se a následně připravuje objekt pro případnou karanténu osob bez přístřeší, včetně zajištění provozu, personálu, stravy, péče a ostrahy. Roznášíme letáky do všech domovních schránek a do prodejen.

V posledním týdnu proběhlo několik videokonferencí mezi hejtmanem Plzeňského kraje a starosty největších obcí v domažlickém okrese. Výsledkem jsou kromě zlepšené komunikace s krajským úřadem též zvýšené dodávky ochranných pomůcek. Tyto pomůcky distribuujeme do zařízení sociálních služeb a do domovů pro seniory a též zásahovým hasičským jednotkám obcí, městské policii a obcím v obvodu ORP Domažlice pro zajištění ochrany zaměstnanců, pracujících v rizikovém prostředí (např. obsluha čistíren odpadních vod, nakládání s komunálním odpadem, blízký a častý kontakt s lidmi apod.).

Pro všechny obce, které projevily zájem, zprostředkováváme nákupy desinfekčních přípravků. Jednotka SDH města Domažlice  provádí pravidelnou každodenní desinfekci veřejných prostor v Domažlicích, zejména předmětů, jichž se dotýkají lidé (tlačítka semaforů, zábradlí u schodišť, odpadové kontejnery, lavičky apod.). Naši dobrovolní hasiči jsou velkou oporou, téměř nic pro ně není nemožné. Jsme velmi rádi, že je máme.

V současné době se na Domažlicku rozbíhá projekt chytré karantény. Doufejme, že v kombinaci s důsledným dodržováním stanovených zpřísněných opatření se nám podaří dosáhnout kýženého výsledku. Na tom se ovšem musíme podílet všichni. Společně to zvládneme.

Autor: Bc. Petr März, krizový štáb / bezpečnostní rada města

Datum vložení: 18. 4. 2020 9:39
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2020 10:03
Autor: Josef Babor