Menu
Město Domažlice
Domažlice

Překonávání bariér/překážek způsobených zdravotním postižením

Každé zdravotní postižení znamená určitou bariéru v možnosti plnohodnotného života. Cílem celé společnosti je tyto bariéry minimalizovat, například prostřednictvím dávek pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje Úřad práce ČR. Osoby se zdravotním postižením mohou žádat o příspěvek na mobilitupříspěvek na zvláštní pomůckuprůkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P).

Parkovací průkaz nevydává Úřad práce ČR, ale Městský úřad Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Na vydání parkovacího průkazu mají nárok pouze osoby, které jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Platnost parkovacího průkazu musí vždy korespondovat s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.  Pro vydání parkovacího průkazu je nezbytná fotografie držitele Průkazu ZTP nebo ZTP/P. Bližší informace naleznete zde.
Osobám se zdravotním postižením a osobám pečujícím jsou v rámci výše uvedených dávek poskytovány pro zmírnění bariér zvláštní pomůckyPomoc při zjištění vhodnosti konkrétní kompenzační pomůcky poskytují specializované služby. Některé z nich i kompenzační pomůcky zapůjčují:
Přínosem k dostatečné informovanosti o možnostech zlepšení kvality života při různém druhu postižení či onemocnění je řada specifických sdružení, svazů či organizací, které podporují své členypomáhají jim se začleněním do společnosti. Jsou to:
Podporu pro neslyšící/zrakově postižené v podobě nácviku sociálních dovedností rozvoje znalostí, které pomohou klientům v běžném životě, např. nácvik samostatného pohybupráce na PC, pomoc při komunikaci s úřady, podpora v kontaktu s jinými lidmi, podpora v pracovní oblasti apod., poskytuje:
V případě potřeby tlumočení do znakového jazyka můžete využít on-line tlumočení Tichá linka organizace Tichý svět, o.p.s. (on-line tlumočení je aktuálně dostupné v Domažlické nemocnici, a.s. a na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice) nebo Vám může pomoci organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.
V případě, že zvládnete samostatné bydlení, třeba i s pomocí terénní služby, informujte se na obecním či městském úřadu, zda jsou k dispozici bezbariérové byty, sociální byty či byty s podporou, případně byty v domě s pečovatelskou službou. Pomoci Vám mohou tyto organizace:

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)