Obsah

Pomoc při péči o těžce nemocného, umírajícího

Na péči o umírajícího je zaměřena hospicová péče, kterou v regionu poskytuje spolu s domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službu následující organizace. Tyto služby poskytují též podporu rodinám klientů a pozůstalým.
 

 
Při péči o těžce nemocné v terminálním stádiu nemoci může pomoci domácí zdravotní péče, která poskytuje základní zdravotnické úkony v domácnosti nemocného. Služba se poskytuje na základě předepsání lékařem.
 

 
V případě potřeby kompenzačních pomůcek se můžete obrátit organizaci Domácí péče Domažlice.
 

 
Využít můžete také odlehčovací službu, která poskytuje krátkodobou péči o klienta za účelem odlehčení pečujícím osobám. Pomoci Vám mohou tyto organizace:
 

 
S péčí o těžce nemocného či umírajícího mohou pomoci v domácím prostředí také některé pečovatelské služby, případně pak pobytová zařízení:
 

 
Pro finanční zajištění potřebné pomocipéče je určen příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce. Příslušný formulář žádosti získáte na Kontaktním pracovišti úřadu práce Domažlice. K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce nebo následující organizace: 

Zprávy