Obsah

Možnosti finanční podpory pozůstalých ze strany státu

Na zajištění pohřbu poskytuje stát jednotný příspěvek 5 000,-Kč, ale pouze při úmrtí nezletilého dítěte, nebo rodiče nezletilého dítěte. Pohřebné vyplácí místně příslušný úřad práce.  
Při úmrtí rodiče nezletilého a nezaopatřeného dítěte je možné na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat o sirotčí důchod
Při úmrtí manžela nebo manželky si lze na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat o vdovský či vdovecký důchod. Pomoci Vám také mohou tyto organizace:

Zprávy