Menu
Město Domažlice
Domažlice

Senioři s částečně sníženou soběstačností

Pro finanční zajištění potřebné pomocipéče je určen příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce.  Příslušný formulář žádosti získáte na Kontaktním pracovišti úřadu práce v Domažlicích, tel. 950 112 514-515 . K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci.

S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce nebo se můžete obrátit na některé sociální služby:
 
Pokud Vás již hodně zmáhá péče o vlastní osobu či o domácnost, či na některé činnosti už nemáte síly, může Vám pomoci pečovatelská služba. Zjistěte na Vašem obecním (městském) úřadu nebo na mapě pečovatelské služby v regionu, která organizace poskytuje pečovatelskou službu ve Vaší obci.
Obdobnou pomoc jako pečovatelské služby zajišťují také služby osobní asistence, která kromě výše uvedených úkonů vykonává též vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Žijete-li v domácnosti sami, můžete využít tísňovou a asistenční péči v podobě hlasové a elektronické komunikace (SOS tlačítko/telefon). Služba je určena pro osoby, které jsou vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stanu nebo schopností.

V případě potřeby kompenzačních pomůcek se můžete obrátit organizaci Domácí péče Domažlice.

Žijete-li v domácnosti sami nebo naopak nemáte-li potřebný klid a soukromí, bydlíte-li ve vyšším poschodí bez výtahu nebo jsou jiné překážky ve využívání dosavadního bydlení, je možné požádat o byt v některém domě s pečovatelskou službou. Dotazovat se můžete přímo na obcích, které domy s pečovatelskou službou provozují. Pomoci Vám mohou tyto organizace:

Při náročných životních situacíchpocitech samotyohroženízneužívánítýrání nebo v případě oběti trestného činu je možné bezplatně a anonymně využít Linku seniorů na tel. 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) či e-mailovou poradnu linkasenioru@elpida.cz. Pomoc a podporu mohou poskytnout také specializovaná pracoviště:

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)