Obsah

Návrat z výkonu trestu

Obraťte se na kurátora pro dospělé na Městském úřadu v Domažlicích, odboru sociálních věcí a zdravotnictví (tel. 379 719 283), pomůže Vám řešit Vaši situaci.
 
Matky s dětmi a těhotné ženy mohou požádat o sociální službu v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic. Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči, pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace:

Zprávy