Menu
Město Domažlice
Domažlice

Hrozí ztráta bydlení

Využijte možnosti domluvy s majitelem bytu, zda lze ztrátu bydlení odvrátit nebo alespoň oddálit (např. uzavřením splátkového kalendáře). V případě, že jde o městský byt, obraťte se na správce bytového fondu nebo na starostu obce. Pomoci mohou tyto organizace:

V případě ztráty bydlení mohou matky s dětmi a těhotné ženy požádat o sociální službu v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic. Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči, pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace: 

V případě ztráty bydlení mohou osoby se sníženou soběstačností pobírající invalidní nebo starobní důchod požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace:

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)