Obsah

Bydlení v nevyhovujícím bytě

Zjistěte možnosti získání nájmu městského (obecního bytu) - obraťte se na obecní či městský úřad dané obce. Pomoci mohou tyto organizace:
 

 
Matky s dětmi a těhotné ženy mohou požádat o sociální službu v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic. Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči, pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace:
 

 
Osoby se sníženou soběstačností pobírající invalidní nebo starobní důchod, mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace:

Zprávy