Menu
Město Domažlice
Domažlice

Aktuálně

 

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU - 10. 11. 2022

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN - 24. 10. 2022

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - 26. 5. 2022

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ - 31. 3. 2022

 

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU - 7. 12. 2021

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ - 21. 9. 2021

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ - 25. 5. 2021

ON-LINE SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU - 10. 3. 2021

ON-LINE SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 3. 3. 2021

ON-LINE SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 23. 2. 2021

SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" ve Kdyni - 29. 9. 2020

JEDNÁNÍ NA Úřadu práce ČR, kontakt. prac. Domažlice - 9. 9. 2020

SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" v Domažlicích - 29. 6. 2020

Komunitní plánování

V současné době probíhá 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku, která byla zahájena 1. ledna 2018 dvouletým projektem „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006565, který byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl realizován Centrem pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Domažlice.

Projekt byl ukončen 31. prosince 2019 a jeho výstupem byl mimo jiné aktuálně platný Komunitní střednědobí plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020-2024. Více informací k projektu naleznete zde.

3. etapa komunitního plánování nadále pokračuje realizací jednotlivých opatření a aktivit uvedených v plánu.

Kontakty

Bc. Jana Adamovská, DiS., Městský úřad Domažlice, kontaktní osoba projektu
tel.: 379 719 283

Co je komunitní plánování sociálních služeb?

Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální politiky. Jedná se o proces, v rámci kterého jsou mapovány potřeby občanů a problémy v sociální oblasti v daném území a naplánován rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a místním specifikům.

Do komunitního plánování se zapojují všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o tuto oblast zajímají, zejm. zadavatelé (představitelé obcí a měst), poskytovatelé (zástupci organizací, které poskytují sociální služby občanům) a uživatelé služeb (osoby využívající sociální služby) a další zájemci z řad veřejnosti či zástupci dalších organizací a institucí.

Na území Domažlicka (území obce s rozšířenou působností Domažlice vyjma Kdyňska) probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2007. Cílem procesu je zefektivnit poskytování sociálních služeb na Domažlicku tak, aby odpovídaly skutečným potřebám občanů. Komunitní plán na Domažlicku je zpracováván jako „živý“ dokument procházející pravidelnou aktualizací v podobě každoročních realizačních plánů. Ty umožňují zpracovávat aktuální změny a reagovat na nové potřeby v sociální oblasti. Realizační plán obsahuje opatření a aktivity určené k realizaci v daném roce.

V rámci 1. etapy byl zpracován a schválen Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008-2011 (viz archiv). V roce 2017 skončila platnost druhého plánu rozvoje služeb (pro období 2012-2017, viz archiv) a zároveň byl pro tento a následující rok zpracován realizační plán obsahující aktivity v sociální oblasti určené k realizaci v daných dvou letech. V lednu 2018 odstartovala 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku.

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)