Obsah

Pracovní a řídící skupiny

Pracovní skupiny
1. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 26. 9. 2018
- projednání SWOT analýz a vizí
 
2. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 21. 11. 2018
- předběžné vyhodnocení Realizačního plánu pro rok 2018 a předběžné navržení Realizačního plánu pro rok 2019
 
NEDOSTATKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI - 21. 2. 2019
- diskuze nad největšími nedostatky v sociální oblasti v regionu pro jednotlivé cílové skupiny - seniory a osoby se zdravotním postižením a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmi.
 
3. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU" - 29. 4. 2019
- prezentovány výstupy ze šetření potřeb osob se sluchovým postižením na Domažlicku
 
SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ OSOBY NA DOMAŽLICKU - 19. 6. 2019
 
4. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU" - 26. 9. 2019
- prezentovány výstupy z průzkumu potřeb rodiny dětmi se zdravotním postižením v okresu Domažlice a výstupy z průzkumu potřeb seniorů na Postřekovsku
 
5. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU" - 24. 10. 2019
 
6. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU" - 6. 11. 2019
- představeny podklady k bytové problematice na Domažlicku
 
7. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU" - 14. 11. 2019
- projednán návrh strategické části Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na roky 2020-2024.
- předběžně vyhodnocen Realizační plán na rok 2019
 
SEMINÁŘ NA TÉMA SLUŽBY PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ - 11. 12. 2019
- představeny služby pro osoby s duševním onemocněním, které působí na Domažlicku - informace o reformě psychiatrické péče - stávající průběh a plány do budoucna
 
Řídící výbory

Zprávy