Menu
Město Domažlice
Domažlice

Jednání veřejnosti

Loga projektu

„Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji.“

1. veřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlicku

Ve dnech 19. a 20. září 2006 se v Domažlicích a Poběžovicích konala veřejná setkání, kde byl projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku prezentován. Setkání se účastnilo celkem 101 občanů z nichž 31 využilo možnosti zaspat se do 3 pracovních skupin.
Již od 17:30 hod měli návštěvníci setkání možnost seznámit se se sociálními službami, které jsou na území Domažlicka poskytovány. Jejich poskytovatelé se prezentovali prostřednictvím připravených informačních panelů. Setkání bylo oficiálně zahájeno v 18 hod. Úvodního slova se v Domažlicích chopil starosta Jan Látka, v Poběžovicích to byl místostarosta Ing. Jindřich Kohout. Oba jakožto zástupci zmíněných měst přednesli několik slov o tom, proč se proces komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku rozjel. Dále pak vystoupili pracovníci Centra pro komunitní práci o.p.s., kteří v prvním bloku představili, co to komunitní plánování sociálních služeb je (Mgr. Kateřina Vrtílková), dále pak metodik Bc. Dan Rosecký z CpKP jižní čechy o.p.s. přednesl příspěvek o zkušenostní z praxe s komunitním plánování na Milevsku. Poslední přednáškový blok byl pak věnován přímo domažlickému projektu, tedy tomu co nás čeká a co je naším společným cílem. Na konci setkání byl dán prostor pro dotazy a diskuzi účastníků. Během setkání měli občané možnost zapsat se do tří pracovních skupin: 1. senioři a zdravotně postižení 2. děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením 3. osoby ohrožené ztrátou přístřeší, prostitucí a dlouhodobou nezaměstnaností - této příležitosti využilo celkem 31 občanů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se těchto setkání zúčastnili.
 prezentace poskytovatelů sociálních služeb
 prezentace poskytovatelů sociálních služeb
 setkání se zúčastnilo celkem 101 občanů
setkání se zúčastnilo celkem 101 občanů
 Bc. Dan Rosecký hovoří o zkušenostech z Milevska
 Bc. Dan Rosecký hovoří o zkušenostech z Milevska

 úvodního slova se chopil starosta  Jan Látka
úvodního slova se chopil starosta  Jan Látka

2. veřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlicku

Tentokrát na téma: Hodnocení současného stavu sociálních služeb na Domažlicku. V rámci tohoto setkání byla s přítomnými provedena tzv. SWOT analýza

Dne 13. února 2007 proběhlo ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a za účasti 44 osob z řad uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb druhé veřejné setkání v rámci projektu KPSS na Domažlicku. Zúčastnění měli příležitost hodnotit současný stav sociálních služeb na Domažlicku – vytýčit jeho silné a slabé stránky, pojmenovat příležitosti i ohrožení jeho budoucího rozvoje.
 
veřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlickuveřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlicku 

Vznikla tzv. SWOT analýza, jejímž smyslem je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb. SWOT analýza je základní oporou strategické části plánování při formulaci cílů a opatření v komunitním plánu.Na setkání byla metoda SWOT analýzy krátce vysvětlena a pak byly sebrány jednotlivé náměty, které účastníci na závěr hodnotili přidělením bodů podle důležitosti výroků. Pro bodování měli účastníci k dispozici po 10 bodech pro silné a slabé stránky a po 5 bodech pro příležitosti a ohrožení.
 
veřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlickuveřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlicku    

Zpracovaná SWOT analýza bude následně předložena ke schválení řídící skupině projektu. SWOT analýza spolu s dalšími výstupy jednání pracovních skupin – vizí rozvoje a cíli vedoucími k naplnění vize -  bude předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Domažlice a jako informativní zpráva bude předložena radám a zastupitelstvům dotčených obcí.

Výsledná podoba vypracované SWOT analýzy je ke shlédnutí ZDE.
Vypořádání dotazů a připomínek z hodnotících dotazníků od účastníků setkání ZDE.

3. (závěrečné) veřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlicku

V úterý 4. prosince 2007 proběhlo od 16:00 hod v zařízení Městské centrum sociálních a rehabilitačních služeb - domov pro seniory v Baldovské ulici v Domažlicích již třetí a také závěrečné veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku.

Setkání bylo tentokrát koncipované jako veřejné představení a projednání návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008 až 2011 (ke stažení ZDE). Šlo tedy o prezentaci a projednání výsledků společné práce pracovních skupin, které se v průběhu posledních 12ti měsíců pravidelně scházely a intenzivně pracovaly na oblastech týkajících se např. péče o seniory, zdravotně postižené, děti, mládež a ostatní, kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením.

Všichni zúčastnění měli příležitost se k představenému materiálu vyjádřit a připomínkovat jej. Dále tak budou moci činit i prostřednictvím připomínkovacích formulářů (ke stažení ZDE) a to až do 14. ledna 2008. Po tomto datu se veškeré připomínky zapracují a Domažlicko bude mít k dispozici první ucelený strategický dokument o sociálních službách v regionu, tzv. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a Domažlicku pro období 2008 až 2011. Na setkání byl též představen a distribuován i Katalog sociálních služeb. Brožura obsahující veškeré kontakty a informace o organizacích poskytujících na Domažlicku sociální a související služby.    
3. (závěrečné) veřejné setkání v rámci realizace KPSS na Domažlicku3. (závěrečné) veřejné setkání v rámci realizace KPSS na DomažlickuKatalog

Zápisy z uskutečněných jednání

  • zápis z 1. veřejného setkání, které proběhlo 19.09.2006 v Domažlicích
  • zápis z 1. veřejného setkání, které proběhlo 20.09.2006 v Poběžovicích
  • zápis z 2. veřejného setkání, které proběhlo 13.02.2007 v Domažlicích
  • zápis z 3. veřejného setkání, které proběhlo 04.12.2007 v Domažlicích

Ostatní materiály

  • Fotografie z 1. veřejného setkání (.pdf) - ZDE
  • Fotografie z 2. veřejného setkání (.pdf) - ZDE
  • Fotografie z 3. veřejného setkání (.pdf) - ZDE

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)