Obsah

Úřad práce ČR

Kontakty na pracoviště v Domažlicích


Zaměstnávání cizinců
Cizincem se z hlediska zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti.


Zprostředkování zaměstnání pro zaměstnavatele
Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.


Zprostředkování zaměstnání pro občany
Vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které hledají zaměstnání.
 

Státní sociální podpora

 

Pomoc v hmotné nouzi 

 

Příspěvek na péči 

Je určen osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, z něhož pak tyto osoby hradí potřebnou péči a pomoc, kterou jim může poskytovat dle jejich rozhodnutí:

  • osoba blízká
  • registrovaný poskytovatel sociálních služeb
  • asistent sociální péče
  • dětský domov
  • speciální lůžkové zařízení hospicového typu

Informační leták o příspěvku na péči a sociálních službách na Domažlicku


Dávky pro osoby se zdravotním postižením:

 

Dávky pěstounské péče

  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Zprávy