Menu
Město Domažlice
Domažlice

Úřad práce ČR

Kontakty na pracoviště v Domažlicích

Zaměstnávání cizinců
Cizincem se z hlediska zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti.

Zprostředkování zaměstnání pro zaměstnavatele
Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.

Zprostředkování zaměstnání pro občany
Vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které hledají zaměstnání.

Je určen osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, z něhož pak tyto osoby hradí potřebnou péči a pomoc, kterou jim může poskytovat dle jejich rozhodnutí:

  • osoba blízká
  • registrovaný poskytovatel sociálních služeb
  • asistent sociální péče
  • dětský domov
  • speciální lůžkové zařízení hospicového typu

Informační leták o příspěvku na péči a sociálních službách na Domažlicku

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:

  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)