ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, okresní organizace Domažlice

Popis služby → Forma poskytování – ambulantně. Organizace nemá vlastní kancelář, místo určuje předsedkyně organizace. Organizace poskytuje základní sociální poradenství, sdružuje zdravotně postižené, organizuje kulturní a jiné aktivity vedoucí k vyšší kvalitě života členů.
Pro koho je služba určena → Senioři a členové organizace


Pracovní doba → Provozní doba není stanovena, v případě zájmu je kontaktována předsedkyně a členové výboru, a je stanoven termín.
Telefon → 720 566 181
Adresa → Kunešova 501, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy