logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Tlumočnická služba Plzeňský kraj

Popis služby → Služby, které nabízíme: Osobně v kanceláři nebo online přes Skype: Překlad textu do českého znakového jazyka (např. SMS, emailu, úřední nebo soukromý dopis, …); překlad sdělení z českého znakového jazyka do psané češtiny nebo úprava chyb v česky psaném textu. Osobně v kanceláři: Tlumočení z/do českého znakového jazyka (tj. tlumočení mezi klientem a slyšící stranou); tlumočení telefonního hovoru.
Pro koho je služba určena → Ambulantní tlumočnická služba je určena pro sluchově postižené osoby preferující v komunikaci český znakový jazyk z Plzeňského kraje, které se ocitly z důvodu komunikační bariéry v nepříznivé sociální situaci.


Pracovní doba → St 8:30–12:00
E–mail → moudra@snncr.cz
Telefon → 379 722 917, 725 838 349
Skype → snnpcdomazlice–tlumoceni
Webová stránka → www.snndo.cz/
Adresa → Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při složitějších administrativních úkonech (např. sepsání žádosti/odvolání) probíhá tlumočení/překlad ve spolupráci se sociálním pracovníkem služby, který zároveň klientům poskytuje odborné sociální poradenství.

Zprávy