ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Probační a mediační služba Domažlice

Popis služby → Posláním služby je přispět k naplňování trestní spravedlnosti vytvářením podmínek pro uplatňování alternativních postupů v trestním řízení, realizovat výkon alternativních sankcí a svými činnostmi nalézt účinné reakce na spáchaný trestný čin.
PMS posiluje individualizaci přístupu k pachateli a poškozenému. Prostřednictvím probace a mediace se podílí na řešení sporu mezi pachatelem a obětí. Posiluje roli poškozeného, který má možnost v trestním řízení dosáhnout satisfakce za aktivní účasti pachatele s projevem přijetí odpovědnosti za svá jednání. Posláním PMS je rovněž prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti za účelem ochrany komunity, ve které pachatel žije.
Pro koho je služba určena → Pachatelé a oběti trestných činů


Pracovní doba → Pracovní dny 8:00–16:30
E–mail → slibrova@pms.justice.cz
Telefon → 733 788 938
Webová stránka → www.pmscr.cz
Adresa → Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy