ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Pedagogicko–psychologická poradna Plzeň, pracoviště Domažlice

Poradenství v oblasti školství a rodiny

Popis služby → Diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Organizace zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a psychologické služby, preventivně výchovnou péči, napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.
Pro koho je služba určena → Dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.


Pracovní doba → Po 7:30-17:00, Út-Čt 7:30-15:00, Pá 7:30-12:00
E–mail → poradnadomazlice@pepor–plzen.cz
Telefon → 379 724 276
Webová stránka→ www.pepor–plzen.cz
Adresa → Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy