ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Terénní programy

Popis služby → Služba aktivně vyhledává a oslovuje cizince v jejich přirozeném prostředí, aby je informovala o dostupných službách a možnostech řešení jejich nepříznivé životní situace.
Informuje cizince o jejich právech a povinnostech a usiluje o zlepšení jejich orientace v české společnosti a českém právním systému. Služba má za cíl podporovat cizince na cestě k začlenění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní. Služba je poskytována v terénu.
Pro koho je služba určena → Všem cizincům ze zemí mimo EU se všemi typy pobytů a jejich rodinným příslušníkům. O pomoc mohou žádat i občané ze zemí EU, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.


Pracovní doba → Út–Čt 8:00–16:00
E–mail opu.plzen@opu.cz
Telefon → 604 809 165
Webová stránka  www.opu.cz 
Adresa → sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Komunikační jazyky → čeština, angličtina, ruština/ukrajinština + možnost domluvit tlumočníka do dalších jazyků

Zprávy