ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Network East–West, z.s., Centrum Jana

Odborné sociální poradenství

Popis služby  Nabízíme uživatelům drog a lidem ohroženým závislostí pomoc se zvládáním jejich těžkých životních situací. K uživatelům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb. Snažíme se řešit klientovu situaci způsoby, prostředky či formami, které jsou pro danou situaci nejvhodnější.
Pro koho je služba určena  Služby poskytujeme zletilým, tj. od 18 let. Našimi klienty jsou uživatelé nelegálních návykových látek, rodinní příslušníci a osoby z blízkého okolí uživatelů návykových látek, potenciální uživatelé nelegálních drog.


Pracovní doba → Út, Pá 9:00–10:00 nebo dle individuální dohody
E–mail → poradna@centrumjana.cz
Telefon → 379 778 222
Webová stránka  www.centrumjana.cz
Adresa → U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Klienti jsou přijímáni pouze na předem sjednaný termín. Poskytujeme výměnný program injekčních stříkaček a dalšího materiálu pro bezpečnější užívání drog.

Zprávy