ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Městys Koloveč

Pečovatelská služba

Popis služby → Cílem služby je setrvání klienta v prostředí jeho domova a zároveň zajištění jeho co největší samostatnosti a soběstačnosti při zachování dostatečného bezpečí. O to se snažíme i prostřednictvím spolupráce s rodinou, úřady a dalšími organizacemi. Zapojujeme uživatele do běžného místního společenství a umožňujeme mu využívat služby veřejnosti. Naší činností pomáháme uživateli služby žít plnohodnotný život.
Pro koho je služba určena → Poskytujeme sociální péči seniorům a zdravotně postiženým ve věku 27 a více let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní sociální situaci.


Pracovní doba → Každý den 7:00–20:00 dle potřeb klientů a personálních možností služby
E–mail pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz
Telefon → 379 494 222
Webová stránka  www.mestyskolovec.cz
Adresa → U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Respektujeme soukromí uživatele a jeho způsob života a přizpůsobujeme se jeho potřebám. Neovlivňujeme názor na výběr služby a úkonů. Dbáme na to, aby uživatel porozuměl obsahu smlouvy o poskytování pečovatelské služby, pravidlům poskytování péče a důsledkům svého rozhodnutí. Četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s klientem individuálně podle jeho potřeb a provozních podmínek
poskytovatele.

Zprávy