Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městys Koloveč - Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Popis služby → Uživatelům služby nabízíme v jejich domácnostech tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Cílem služby je setrvání klienta v prostředí jeho domova a zároveň zajištění jeho co největší samostatnosti a soběstačnosti při zachování dostatečného bezpečí. O to se snažíme i prostřednictvím spolupráce s rodinou, úřady a dalšími organizacemi. Zapojujeme uživatele do běžného místního společenství a umožňujeme mu využívat služby veřejnosti. Naší činností pomáháme uživateli služby žít plnohodnotný život.
Pro koho je služba určena → Poskytujeme sociální péči seniorům a zdravotně postiženým  od  27 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní sociální situaci.

Pracovní doba → Každý den 7:00–20:00 dle potřeb klientů a personálních možností služby
E–mail pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz
Telefon → 379 494 222, 739 590 779
Webová stránka  www.mestyskolovec.cz
Adresa → U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Terénní pečovatelskou službu zajišťuje Městys Koloveč v obcích Koloveč, Srbice, Kanice, Únějovice, Kaničky, Hlohovčice a Všepadly.
Četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby je sjednána s klientem individuálně podle jeho potřeb a provozních podmínek poskytovatele. Pečovatelka navštíví klienta v domluveném termínu a provede sjednané úkony. Respektujeme soukromí uživatele a jeho způsob života a přizpůsobujeme se jeho potřebám.

 

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)