ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory

Domov pro seniory

Popis služby → Jedná se o pobytovou službu, která poskytuje 24hodinovou péči osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Svou činností podporuje klienty
v soběstačnosti, v důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let.


Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → socialni@soc–sluzbymestadomazlice.cz
Telefon → 379 484 510
Webová stránka → www.soc–sluzbymestadomazlice.cz
Adresa → Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Zařízení disponuje dvoulůžkovými pokoji s příslušenstvím a je plně bezbariérové. Kapacita služby je 60 klientů.

Zprávy