ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

MCT CZ, z.s.

Raná péče

Popis služby → Poskytujeme odbornou pomoc, která vede ke zlepšení kvality života rodin a svou činností zabraňuje případnému prohlubování její nepříznivé sociální situace. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pro koho je služba určena → Rodině s dítětem od narození, do věku max. 7 let, které je zdravotně postižené nebo je vývoj dítěte ohrožen v důsledku jeho nepříznivého stavu.


Pracovní doba → Ambulantní → St 14:00–18:00 / Terénní → Po 9:00–18:00, Út 14:00–18:00, St, Čt, Pá 9:00–13:00 / Krizová intervence → dle potřeb klientů
E–mail → mct.cz@seznam.cz
Telefon → 736 429 900
Adresa → Středisko rané péče MCT CZ, Nový Spálenec č.25, P.O.BOX 21, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Podpora rodin ambulantně i v domácím prostředí, včasnost, komplexnost, partnerský přístup – rodina je rovnocenným členem týmu. Služba poskytuje kompenzační pomůcky a didaktické hračky pro rozvoj dovedností.

Zprávy