Menu
Město Domažlice
Domažlice

Centrum duševního zdraví Klatovy

Popis služby → CDZ Klatovy poskytuje komplexní, koordinovanou a včasnou péči lidem se závažným duševním onemocněním. Lidem s duševním onemocněním pomáháme žít podle jejich představ, zorientovat se v životě s psychickými potížemi či rozpoznat krizi a předcházet jí. Provázíme během hospitalizace a při přechodu z ní. Stavíme na silných stránkách a jedinečnosti každého člověka. Věříme, že zotavení je možné. Nabízíme podporu v našich prostorách anebo terénní formou prostřednictvím multidisciplinárního týmu, ve kterém pracuje psychiatr, psycholog, psychiatrické či všeobecné sestry a sociální pracovníci. Podporujeme v hledání zaměstnání, v řešení bydlení, v úředních záležitostech, při hledání vztahů, aktivit a dalších zdrojů podpory.

Pro koho je služba určena → Pro lidi s vážným duševním onemocněním, které má vliv na jejich běžný život, z regionu Klatovy, Domažlice a Horšovský Týn. Obrátit se na nás mohou také rodinní příslušníci a lidé blízcí.

Pracovní doba → všední den → 8:00–16:30
E–mail → cdzklatovy@ledovec.cz
Telefon → 603 111 542

Webová stránka → www.cdz-klatovy.cz
Adresa → Centrum duševního zdraví Klatovy, Pod Nemocnicí 789, 339 00 Klatovy (2. a 3. patro)
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Centrum duševního zdraví Klatovy provozují společně organizace Ledovec, z. s. a Psychiatrie-ambulance, s. r. o. Centrum duševního zdraví Klatovy je v době od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 hrazené z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)