ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

HEWER, z.s.

HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj

Popis služby → Služba osobní asistence je určena občanům z Rokycanska se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečujeme o osoby od jednoho roku života, přičemž horní věková hranice klientů není určena. Pomůžeme Vám se zvládáním běžných denních úkonů, jako je péče o vlastní osobu, osobní hygiena, zajištění a podávání stravy, doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a podobně.
Pro koho je služba určena → Senioři a osoby s tělesným, mentálním, smyslovým či kombinovaným postižením.


Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → info@hewer.cz
Webová stránka www.hewer.cz
Telefon → 274 781 341
Adresa → Guldenerova 3, 326 00 Plzeň
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Zprávy