ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Domácí péče Domažlice s.r.o.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Popis služby → Domácí péče Domažlice s.r.o. je vlastníkem zdravotních, kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek a pronajímá je uživatelům služeb i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.
Pro koho je služba určena → Pomůcky jsou určeny osobám se zdravotním postižením, seniorům, lidem po úrazech a rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké a ke zlepšení kvality života.


Pracovní doba → Dle provozu kanceláře Domácí péče Domažlice s.r.o. → Po–Pá 7:00–15:00 nebo po domluvě.
E–mail → Info@pece–doma.cz
Telefon → 725 085, 731 506 860
Webová stránka → www.pece–doma.cz
Adresa → Domácí péče Domažlice s.r.o., U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → K zapůjčení není potřeba doporučení lékaře. Pronájem pomůcek probíhá po předložení OP objednatele nebo žadatele. Délka pronájmu se odvíjí od potřeby nájemce. Pronájem probíhá prostřednictvím Smlouvy o pronájmu zdravotních, kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek.

Zprávy