ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Diecézní charita Plzeň

Sociální rehabilitace – SOS Domažlice

Popis služby → SOS Domažlice je poskytovaná v terénní a ambulantní formě. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro široké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a městské úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.
Pro koho je služba určena → Lidé, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace
se ocitli na okraji společnosti.


Pracovní doba → Ambulantní forma → Po 10:30–16:30, Čt 8:00–16:30
Terénní forma → Út 12:00–18:00, St, Pá 8:00–18:00
V případě nutnosti lze sjednat termín setkání mimo uvedené hodiny
E–mail → Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz, lenka.eisenhamerova@dchp.charita.cz,
sabina.etzlova@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 020, 731 433 019, 731 433 092
Webová stránka → https://www.dchp.cz/jak–pomahame/v–plzenskem–kraji/pomoc–v–krizovych–situacich/sos–domazlice/
Adresa → Sadová 636, 344 01 Domažlice (č. dveří 119)
Finanční náročnost → Zdarma

Zásady služby → 1. Diskrétnost případně anonymita, 2. Nezávislost, 3. Nestrannost, 4. Bezplatnost, 5. Individuální přístup k uživatelům, 6. Aktivní a respektující nabízení pomoci

Zprávy