ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Diecézní charita Plzeň

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Popis služby → Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožňuje přiblížit způsob života těchto lidí
životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.
Pro koho je služba určena → Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s psychiatrickou diagnózou.


Pracoviště Domažlice → Výtvarně–keramická dílna (tel. 731 433 076) 
Pracoviště Meclov → Textilní dílna a polytechnická dílna (tel. 731 433 068)
Pracovní doba → Po–Pá 8:30–16:30
E–mail → Ivana.frohlichova@dchp.charita.cz, jitka.horalova@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 020, 731 433 062
Webová stránka → www.dchp.cz/jak–pomahame/v–plzenskem–kraji/pece–o–handicapovane/socialne–terapeuticke–dilny–sv–josefa/
Adresa → Pracoviště Domažlice → Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Pracoviště Meclov → Meclov 1, 345 21 Meclov
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy