ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Diecézní charita Plzeň

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Volnočasové kluby DUHA

Popis služby → Základní ideou služby je prevence sociálního vyloučení mentálně postižených lidí, vytvoření podmínek pro uspokojení potřeby seberealizace a nabídka možnosti trávit volný
čas podobně jako vrstevníci a ostatní lidé.
Pro koho je služba určena → Sociální služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním, s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením.


Pracovní doba → Po 13:00–16:00, Út, Čt, Pá 8:00–16:00, St 13:00–17:00
E–mail → jindrich.pfeifer@dchp.charita.cz
Telefon → 731 433 042
Adresa → Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy