Menu
Město Domažlice
Domažlice

Krizová pomoc – Terénní krizová služba

Krizová pomoc – Terénní krizová služba

Popis služby → Služba poskytuje krizovou pomoc, která zahrnuje okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal. Působí na území Plzeňského kraje, nonstop a bezplatně. Pracovníci pomáhají lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím.
Naše činnost umožňuje lidem aktivovat vlastní síly a zdroje okolí. Dále poskytujeme informace o tom, jak v situaci postupovat, aby dopady krizové životní události byly co nejmírnější.
Pro koho je služba určena → Osoby v náročných životních situacích, vyvolávající stav psychické nerovnováhy, ohrožení, stresu a způsobující změnu v navyklém způsobu života, kterou není člověk schopen zvládnout vlastními silami a to ani za pomoci blízkých lidí. Jedná se obvykle o náhlou osobní krizi – ztráta blízkého, oběť trestného činu, partnerská a rodinná krize, sebevražedné myšlenky, akutní reakce na stres, očekávané životní změny (narození
dítěte, svatba, odchod do důchodu), potřebu neodkladného duchovního zaopatření, krize identity, existenční krize, ztráta smyslu života, nebo hromadné mimořádné události – požáry,
živelné pohromy, dopravní nehody, havárie v domácnosti, teroristické útoky, tragická úmrtí.

Pracovní doba → Nepřetržitě
E–mail → krize@dchp.charita.cz
Telefon → 777 167 004 (nepřetržitá pohotovost)
Webová stránka http://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/pomoc-v-krizovych-situacich/terenni-krizova-sluzba/
Adresa → Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při mimořádných událostech poskytujeme první psychickou pomoc, zejména na žádost partnerských složek IZS a spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi v kraji.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)