ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Diecézní charita Plzeň

Azylový dům – domov pro matky s dětmi v tísni – Domažlice

Popis služby → Služba nabízí bezpečné ubytování, zázemí, psychickou podporu a pomoc při získávání a prohlubování dovedností, které povedou uživatelku v následném samostatném životě. Uživatelkám je poskytována pomoc při vedení domácnosti, při péči o děti a jejich výchově, při jednání s úřady např. při vyřizování sociálních dávek, uplatňování práv a oprávněných zájmů, při hledání vhodných školských zařízení pro děti, při hledání možnosti
dalšího vzdělávání, při hledání zaměstnání, při hledání dalšího bydlení apod. Těhotné ženy mají možnost se v klidu a bezpečí připravit na porod, následně si dítě ponechat ve své péči, než se jim podaří najít jiné vhodné ubytování.
Pro koho je služba určena → Služba poskytuje pomoc těhotným ženám a matkám s dětmi do 18 let (příp. do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání), dále nezletilým matkám a nezletilým těhotným ženám, které ztratily bydlení.


Pracovní doba → Nepřetržitý provoz
E–mail → dmd.havlovice@dchp.charita.cz
Telefon → 379 776 388, mobil 731 433 006
Webová stránka → www.dchp.cz
Adresa → Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Doplňující informace → Služba stojí 130/den pro těhotnou ženu, v případě matky s dětmi 100 Kč/den pro matku a 70 Kč/den za dítě.

Zprávy