Menu
Město Domažlice
Domažlice

Doprovázení pěstounských rodin – Adite pro náhradní rodiny

Doprovázení pěstounských rodin – Adite pro náhradní rodiny

Popis služby → Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí. Hlavním cílem služby je poskytovat podpůrné služby rodinám a jejím členům, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním
rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby.
Pro koho je služba určena → Pěstounské rodiny, které mají s organizací Diakonie Západ uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a bydliště v Plzeňském kraji: Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), zdržující
se na území Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoba“), děti svěřené do pěstounských rodin. Klientem organizace je rovněž každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí
s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD). Zájemci o náhradní rodinnou péči a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje.

Pracovní doba → Ambulantní konzultační hodiny → Po–Pá 8:00–18:00 na základě předchozí dohody
Terénní konzultační hodiny → Po–Pá 8:00–18:00 dle objednání
E–mail → adite@diakoniezapad.cz
Telefon → 731 125 429
Webová stránka  www.diakoniezapad.cz
Adresa → Sadová 636, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Vize služby: Každé ohrožené dítě dostává v rodině šanci být opět dítětem. Získává příležitost přenechat odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou. Principy/zásady služby: úcta, spolupráce, pravdivost.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)