ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Člověk v tísni, o.p.s.

Terénní programy

Popis služby → Pomáháme formou poskytování informací a praktické pomoci při řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, zařizováním dokladů a dokumentů, vyřizováním dávek atd. Služba
je nabízena všem bez ohledu na etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Jedná se o terénní formu (probíhá v domácnosti uživatele služby) a její součástí je doprovod na
úřady a jiné instituce a zprostředkování dalších odborných služeb.
Pro koho je služba určena → Služba je poskytována lidem v tíživé životní situaci, kteří nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními silami.


Pracovní doba → Po–Pá 8:00–16:00, po telefonické domluvě
E–mail → plzen.domazlice@pinf.cz
Telefon → 778 442 549
Webová stránka → www.clovekvtisni.cz/plzen
Adresa → Nádražní 73, Horšovský Týn 346 01
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory.

Zprávy