ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytuje komplexní pomoc a podporu v oblasti práva, psychologie a sociální práce obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti, a to s cílem zlepšit jejich postavení
v trestním řízení a eliminovat jejich újmu způsobenou trestnou činností. K dispozici je nepřetržitá krizová linka 116 006. Zvlášť zranitelným obětem trestných činů (ZZ OTČ) poskytuje v pracovní dny pomoc klíčová sociální pracovnice, a to formou ambulantní a terénní (např. doprovody k soudnímu jednání aj.). Mezi další aktivity patří preventivní a odborné vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost.
Pro koho je služba určena → Oběti trestných činů bez omezení věku, osoby ohrožené domácím násilím, svědci trestných činů, pozůstalí po trestných činech na území Plzeňského kraje. (Každá osoba, která se cítí být obětí trestné činnosti dle zák. č. 45/2013, o obětech trestných činů.)


Pracovní doba → Út (bez objednání) / Po a Čt (pouze pro objednané) 16:00–18:00
Případová manažerka → Po–Čt 8:30–15:30 / Pá 8:30–15:00 (zvlášť zranitelné oběti trestné činnosti)
E–mail → bkb.plzen@bkb.cz
Telefon → 773 551 311, 734 157 200
Webová stránka → www.bkb.cz
Adresa → Jungmannova 1, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy