Menu
Město Domažlice
Domažlice

37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 37. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 07.07.2021 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích

 

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Poskytnutí finančního daru na pomoc obcím zasažených živelnou pohromou v Jihomoravském kraji

Různé

Závěr


 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 1. 7. 2021 9:00
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2021 9:03
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)