Obsah

Vyhláška 6/2017

Typ: ostatní
měnící vyhlášku 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství


Vyhláška 6/2017, kterou se mění vyhláška 3/2006
vydána 13.12.2017
účinnost od 2.1.2018
novelizuje vyhlášku

vyhláška 3/2006 (ze dne 24.5.2006)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2017,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství


Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 36. zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 1677 usneslo vydat na základě § 10 písmena a) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství se mění takto:


Vypouští se článek 2, ostatní články se přečíslovávají, v článku 2 se zrušuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2) a zrušuje se příloha č. 2.

 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 


 

________________________

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta

 

 

________________________

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 14. 12. 2017
Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 13:53
Autor: