Obsah

Vyhláška 5/2005

Typ: ostatní
Vyhláška 5/2005
Vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice
vydána 22.6.2005
účinnost od 1.9.2005
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 22.6.2005 usnesením č. 1001 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Město Domažlice se rozděluje na část východní a část západní takto:

dělící čára prochází Benešovou ulicí, kolem pošty, ulicí npor. O. Bartoška, Vavřineckou ulicí a ulicí Jiráskovou
Čl. 2
Školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy Domažlice, Komenského 17 se sídlem v Domažlicích, Komenského 17 tvoří:

- východní strana města od dělící čáry

b) školský obvod Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace se sídlem v Domažlicích, Msgre Staška 232 tvoří:

- západní strana města od dělící čáry včetně dělících ulic
Čl.3
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/1996 o stanovení spádových obvodů základních škol Komenského 17 a Msgre B. Staška 232 Domažlice.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2005.


 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.

Vytvořeno: 7. 7. 2005
Poslední aktualizace: 1. 10. 2021 10:00
Autor: