Obsah

Vyhláška 2/2007

Typ: ostatní
o rušení místního poplatku ze vstupného
Vyhláška 2/2007 o rušení místního poplatku ze vstupného
vydána 31.1.2007
účinnost od 15.2.2007
novelizuje vyhlášku 10/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2007

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného
 
Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 31. 1. 2007 (usnesení č. 198) vydat v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:

 

Čl. 1


Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného ze dne 19. 11. 2003 se ruší.

 

Čl. 2


Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
Ing. Miroslav Mach

starosta městaPavel Wolf

místostarosta města

Vytvořeno: 20. 2. 2007
Poslední aktualizace: 28. 12. 2017 11:50
Autor: