Obsah

Vyhláška 1/2012

Typ: ostatní
ruší vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj
 
Vyhláška 1/2012, kterou se ruší vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj 
vydána 25.1.2012
účinnost od 17.2.2012
novelizuje vyhlášku vyhláška 3/2010 (ze dne 8.12.2010)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA DOMAŽLICE

Č. 1/2012

 
KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ČÍSLO 3/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ NEBO JINÉ TECHNICKÉ HERNÍ ZAŘÍZENÍ POVOLENÉ MINISTERSTVEM FINANCÍ

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 25. 01. 2012 usnesením č. 515 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
ČL. 1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí se ruší.
 
ČL. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.

Vytvořeno: 2. 2. 2012
Poslední aktualizace: 3. 11. 2017 13:03
Autor: