Obsah

Vyhláška 1/2006

Typ: ostatní
ruší vyhlášku 3/1996 o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům
Vyhláška, kterou se ruší vyhláška 3/1996 o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům
vydána 22.2.2006
účinnost od 13.3.2006
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

VYHLÁŠKA 1 /2006,

KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/1996 O PODMÍNKÁCH BOJE PROTI ŠKODLIVÝM HLODAVCŮM

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 41. zasedání dne 22. 02. 2006 usnesením č. 1263 usneslo vydat na základě § 96 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 3/1996 ze dne 18.9.1996
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
Jan Látka
starosta města
v.r.


Jaroslav Bauer
zástupce starosty města
v. r.

Vytvořeno: 13. 3. 2006
Poslední aktualizace: 26. 10. 2021 09:38
Autor: