Obsah

nařízení 5/2004

Typ: ostatní
nařízení 5/2004
Změna nařízení, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší.
vydána 11.10.2004
účinnost od 28.12.2004
novelizuje vyhlášku nař. 4/2004 (ze dne 13.9.2004)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Nařízení Města Domažlice č. 5/2004,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 4/2004, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší.
Rada Města Domažlice se usnesla na svém zasedání dne 11.10.2004 usnesením č. 2722, podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení :
Čl. 1
Nařízení Města Domažlice č. 4/2004, kterým se na území místní části Havlovice – Valcha Města Domažlice zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší se mění a doplňuje v článku 2 o další území Města Domažlice, vymezeného částmi města : Město, Týnské Předměstí, Dolejší Předměstí, Hořejší Předměstí, Bezděkovské Předměstí.
Čl. 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Jan Látka
starosta Města Domažlice
Jaroslav Bauer
místostarosta Města Domažlice

Vytvořeno: 2. 5. 2005
Poslední aktualizace: 7. 10. 2021 08:49
Autor: