Obsah

nařízení 3/2002

Typ: ostatní
Změna vyhlášky Tržní řád města Domažlice
Změna Vyhlášky Tržní řád města Domažlice
vydána 16.12.2002
účinnost od 1.1.2003
novelizuje vyhlášku 3/1998 (ze dne 17.3.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE

3/2002

kterým se mění vyhláška č. 3/1998, Tržní řád města Domažlice ve znění vyhlášky č. 5/1998, vyhlášky č. 3/1999 a nařízení 1/2002. 
Rada města Domažlice vydává dne 16.12.2002 na základě § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 11 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

 

Čl. I.

Vyhláška městského úřadu v Domažlicích č. 3/1998 Tržní řád ze dne 17.3.1998 ve znění vyhlášky 5/1998 ze dne 28.4.1998, vyhlášky 3/1999 ze dne 21.9.1999 a nařízení města 1/2002 ze dne 29.10.2002 se mění takto:


1. V čl. 3 písm f) se text „odboru školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů MěÚ“ nahrazuje textem „odboru správy majetku MěÚ“.

2. V čl. 7 odst. 2 písm c) se text „odborem školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů MěÚ“ nahrazuje textem „odborem správy majetku MěÚ

 

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.

Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.

Pavel Wolf

místostarosta města Domažlice

v.r.

Vytvořeno: 2. 5. 2005
Poslední aktualizace: 3. 11. 2017 13:03
Autor: