Obsah

nařízení 1/2004

Typ: ostatní
nařízení 1/2004
Změna nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
vydána 2.2.2004
účinnost od 11.2.2004
novelizuje vyhlášku nař. 7/2003 (ze dne 24.11.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 1/2004,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 7/2003, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města Domažlice se usnesla na svém zasedání dne 2. 2. 2004 usnesením č. 1739 podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Čl. 1
Nařízení města Domažlice č. 7/2003, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se doplňuje v článku 1 odst. (1) o nový vymezený úsek místní komunikace:

samostatný chodník z ul. Prokopa Velikého k penzionu poz. parcela č. 2311/8
Čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.Jan Látka
starosta města Domažlice
Jaroslav Bauer
místostarosta města Domažlice


Vytvořeno: 2. 5. 2005
Poslední aktualizace: 7. 10. 2021 08:17
Autor: