Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Vyhláška 6/2017

měnící vyhlášku 3/2006 celý text

ostatní | 2. 1. 2018 | Autor:

Vyhláška 5/2017

měnící vyhlášku 6/2005 celý text

ostatní | 2. 1. 2018 | Autor:

Vyhláška 4/2017

kterou se stanoví školské obvody MŠ celý text

ostatní | 1. 1. 2018 | Autor:

Vyhláška 2/2017

o trvalém označování psů celý text

ostatní | 17. 2. 2017 | Autor:

Vyhláška 1/2017

měnící vyhlášku o místním poplatku ze psů celý text

ostatní | 17. 2. 2017 | Autor:

Nařízení 3/2017

o stání vozidel na místních komunikacích celý text

ostatní | 6. 2. 2017 | Autor:

Opatření obecné povahy 6/2016

Územní plán Domažlice celý text

ostatní | 14. 12. 2016 | Autor:

Vyhláška 4/2016

o nočním klidu celý text

ostatní | 12. 10. 2016 | Autor:

Vyhláška 7/2015

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství celý text

ostatní | 30. 12. 2015 | Autor:

Vyhláška 10/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celý text

ostatní | 30. 12. 2015 | Autor:

Vyhláška 6/2015

o odpadech celý text

ostatní | 17. 9. 2015 | Autor:

Vyhláška 3/2015

Vyhláška 3/2015 celý text

ostatní | 15. 5. 2015 | Autor:

Vyhláška 2/2015

o odpadech celý text

ostatní | 14. 5. 2015 | Autor:

Nařízení města 1/2015

Tržní řád města Domažlice celý text

ostatní | 30. 3. 2015 | Autor:

Vyhláška 2/2014

stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města celý text

ostatní | 7. 1. 2015 | Autor:

Vyhláška 3/2014

vyhláška 3/2014 celý text

ostatní | 7. 1. 2015 | Autor:

Vyhláška 1/2014

Požární řád obce celý text

ostatní | 8. 8. 2014 | Autor:

Vyhláška 5/2012

o místním poplatku za užívání veřejného prostranstv celý text

ostatní | 2. 8. 2012 | Autor:

Vyhláška 1/2012

ruší vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj celý text

ostatní | 2. 2. 2012 | Autor:

Vyhláška 6/2011

mění vyhlášku č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice celý text

ostatní | 12. 7. 2011 | Autor:

Vyhláška 5/2011

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství celý text

ostatní | 14. 6. 2011 | Autor:

Vyhláška 2/2011

mění vyhlášku č. 4/2010 o poplatku z ubytování, 5/2010 o poplatku ze psů a 6/2010 o poplatku za odpad celý text

ostatní | 28. 4. 2011 | Autor:

Vyhláška 5/2010

o místním poplatku ze psů celý text

ostatní | 4. 1. 2011 | Autor:

Vyhláška 4/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity celý text

ostatní | 4. 1. 2011 | Autor:

Vyhláška 6/2008

o zřízení Městské policie Domažlice celý text

ostatní | 5. 9. 2008 | Autor:

vyhlaska 3/2006

vyhlaska 3/2006 celý text

ostatní | 25. 5. 2008 | Autor:

Vyhláška 2/2007

o rušení místního poplatku ze vstupného celý text

ostatní | 20. 2. 2007 | Autor:

Vyhláška 1/2006

ruší vyhlášku 3/1996 o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům celý text

ostatní | 13. 3. 2006 | Autor:

VYHLÁŠKA 6/2005

vyhláška 6/2005 celý text

ostatní | 15. 12. 2005 | Autor:

Vyhláška 5/2005

Vyhláška 5/2005 celý text

ostatní | 7. 7. 2005 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední