Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Vyhláška 2/2021

o místním poplatku z pobytu celý text

ostatní | 11. 9. 2021 | Autor:

Vyhláška 3/2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor:

Nařízení 2/2020

o stání vozidel na místních komunikacích celý text

ostatní | 31. 12. 2020 | Autor:

Opatření obecné povahy 1/2020

Změna č. 1 Územního plánu Domažlice celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor:

Vyhláška 5/2019

o místním poplatku ze psů celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor:

Vyhláška 4/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor:

Vyhláška 2/2019

o evidenci označených psů a jejich chovatelů celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor:

Vyhláška 6/2017

měnící vyhlášku 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství

celý text

ostatní | 2. 1. 2018 | Autor:

Vyhláška 5/2017

měnící vyhlášku 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku celý text

ostatní | 2. 1. 2018 | Autor:

Vyhláška 4/2017

kterou se stanoví školské obvody MŠ celý text

ostatní | 1. 1. 2018 | Autor:

Vyhláška 4/2016

o nočním klidu celý text

ostatní | 12. 10. 2016 | Autor:

Vyhláška 7/2015

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství celý text

ostatní | 30. 12. 2015 | Autor:

Vyhláška 6/2015

o odpadech celý text

ostatní | 17. 9. 2015 | Autor:

Vyhláška 3/2015

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice celý text

ostatní | 15. 5. 2015 | Autor:

Vyhláška 2/2015

o odpadech celý text

ostatní | 14. 5. 2015 | Autor:

Nařízení města 1/2015

Tržní řád města Domažlice celý text

ostatní | 30. 3. 2015 | Autor:

Vyhláška 2/2014

stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města celý text

ostatní | 7. 1. 2015 | Autor:

Vyhláška 3/2014

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků celý text

ostatní | 7. 1. 2015 | Autor:

Vyhláška 1/2014

Požární řád obce celý text

ostatní | 8. 8. 2014 | Autor:

Vyhláška 1/2012

ruší vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj celý text

ostatní | 2. 2. 2012 | Autor:

Vyhláška 6/2011

mění vyhlášku č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice celý text

ostatní | 12. 7. 2011 | Autor:

Vyhláška 5/2011

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství celý text

ostatní | 14. 6. 2011 | Autor:

Vyhláška 6/2008

o zřízení Městské policie Domažlice celý text

ostatní | 5. 9. 2008 | Autor:

vyhlaska 3/2006

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství celý text

ostatní | 25. 5. 2008 | Autor:

Vyhláška 2/2007

o rušení místního poplatku ze vstupného celý text

ostatní | 20. 2. 2007 | Autor:

Vyhláška 1/2006

ruší vyhlášku 3/1996 o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům celý text

ostatní | 13. 3. 2006 | Autor:

VYHLÁŠKA 6/2005

vyhláška 6/2005 celý text

ostatní | 15. 12. 2005 | Autor:

Vyhláška 5/2005

Vyhláška 5/2005 celý text

ostatní | 7. 7. 2005 | Autor:

Nařízení 4/2005

nařízení 4/2005 celý text

ostatní | 24. 6. 2005 | Autor:

vyhláška 6/2002

ruší vyhlášku o opatřeních k zajištění nočního klidu celý text

ostatní | 12. 5. 2005 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední