Obsah

Vyhláška 4/2007

Typ: ostatní
kterou se mění vyhláška 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
 
Vyhláška 4/2007, kterou se mění vyhláška 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
vydána 28.2.2007
účinnost od 3.4.2007
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  Č. 4/2007

KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2001 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA DOMAŽLICE. VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 8/2002, 4/2003 A 2/2004
Zastupitelstvo města Domažlice se usneslo dne 28. 2. 2007 (usnesení č. 303) vydat v souladu s ustanovením s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
ČL. I.
1) V článku V. odst. 3. předposlední věta odstavce zní takto:

„Žádosti shromažďuje odbor finanční MěÚ, který shromážděné žádosti předá k vyhodnocení stavebnímu výboru.“

2) V článku V. odst. 5. se slova „stavební komise“ nahrazují slovy „stavební výbor“.
ČL. II.
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Vytvořeno: 3. 4. 2007
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 09:43
Autor: