Obsah

Vyhláška 2/2010

Typ: ostatní
kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Vyhláška 2/2010, kterou se mění vyhláška č. 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
vydána 18.8.2010
účinnost od 9.9.2010
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2008 (ze dne 26.3.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2012 (ze dne 12.2.2012 )

Obecně závazná vyhláška

Města Domažlice

č. 2/2010

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.


Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 18. 08. 2010 svým usnesením č. 2025 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se mění takto:

Z přílohy obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se vypouští č. 19 U Nemocnice 290.
 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v.r.Pavel Wolf
místostarosta Města Domažlice
v.r.

Vytvořeno: 23. 8. 2010
Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 14:02
Autor: