Obsah

Nařízení 5/2007

Typ: ostatní
Nařízení 5/2007
Nařízení 5/2007 o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
vydána 2.4.2007
účinnost od 2.4.2007
novelizuje vyhlášku Nařízení 3/2007
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Rada města Domažlice se na své schůzi dne 2.4.2007 usnesením č.720 usnesla vydat na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění toto nařízení:

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č. 5/2007

o zastavení jiných těžeb než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu, kterým se mění Nařízení Města č. 3, o zastavení jiných těžeb než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,

takto:

čl. 3 se nahrazuje novým zněním: " Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyvěšení a pozbývá účinnosti dne 30.6.2007."


Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

 
Ing. Miroslav Mach

starosta Města Domažlice

v.r.


Pavel Wolf

místostarosta Města Domažlice

v.r.

Vytvořeno: 28. 3. 2007
Poslední aktualizace: 20. 10. 2021 12:31
Autor: