Obsah

nařízení 1/2002

Typ: ostatní
nařízení 1/2002
Změna vyhlášky Tržní řád města Domažlice
vydána 29.10.2002
účinnost od 1.1.2003
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nař. 2/2003 (ze dne 25.2.2003)

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  1/2002

kterým se mění vyhláška č. 3/1998, Tržní řád města Domažlice ve znění vyhlášky č. 5/1998 a vyhlášky č. 3/1999
Rada města Domažlice vydává dne 29.10.2002 na základě § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 11 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Čl. I.
Vyhláška městského úřadu v Domažlicích č. 3/1998 Tržní řád ze dne 17.3.1998 ve znění vyhlášky 5/1998 ze dne 28.4.1998 a vyhlášky 3/1999 ze dne 21.9.1999 se mění takto:


1. V čl. 3 písm f) se text „odboru místního hospodářství MěÚ“ nahrazuje textem „odboru školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů MěÚ“.

2. V čl. 7 odst. 2 písm c) se text „odborem místního hospodářství MěÚ“ nahrazuje textem "odborem školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů MěÚ
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2003
 


Jan Látka

starosta města Domažlice

Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

Vytvořeno: 8. 1. 2003
Poslední aktualizace: 25. 10. 2021 09:37
Autor: