Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 7/2015

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Vyhláška 7/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

vydána 21.10.2015
účinnost od 1.1.2016
novelizuje vyhlášku

vyhláška 5/2011 (ze dne 18.5.2011)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 7/2015,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 21. 10. 2015 usnesením č. 652 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství se mění takto:

V názvu čl. 3 se provádí oprava tiskové chyby tím, že nové znění názvu tohoto článku zni: Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku.
 

V čl. 3 se odst. 2 mění a nahrazuje tímto novým zněním:

Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na těchto veřejných prostranstvích v územním obvodu města Domažlice:

a) v území městské památkové rezervace,

b) v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení,

c) v městských parcích, zahradě u Chodského hradu a bývalém hřbitově sv. Jána (na Týnském Předměstí v Domažlicích),

d) na dětských hřištích a pískovištích a v okruhu 50 metrů od dětských hřišť, pískovišť a sportovních areálů,

e) v okruhu 50 metrů od provozoven sloužících k prodeji zboží potravinářského i nepotravinářského charakteru (zejména alkoholických nápojů) či poskytujících služby v rámci živnosti "hostinská činnost",

f) na autobusových zastávkách a v okruhu 50 metrů od autobusových zastávek,

g) v areálech autobusových nádraží v ul. Masarykova a v ul. Poděbradova a v okruhu 50 metrů od areálu autobusového nádraží v ul. Poděbradova a areálu autobusového nádraží v ul. Masarykova,

h) v okruhu 50 metrů od areálu vlakového nádraží v ul. Masarykova a v okruhu 50 metrů od vlakové zastávky v ul. Jiráskova.

Vzdálenost okruhu se měří od oplocení, případně od zdi budovy.

Vypouští se související příloha č. 1 vyhlášky.

 

V čl. 3 se odst. 3 mění a nahrazuje tímto novým zněním:

Zákaz požívání alkoholických nápojů podle této vyhlášky se nevztahuje:

a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u provozoven poskytujících služby v rámci živnosti "hostinská činnost" (zejména restaurací, cukráren a kaváren),

b) na dny 31. prosince a 1. ledna,

c) na kulturní nebo společenské nebo sportovní akce, v rámci kterých je provozován prodej občerstvení.

Výjimka uvedená v tomto odstavci neplatí pro požívání jiných omamných a psychotropních látek.

 

Čl. 4 se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2016.

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta

Datum vložení: 30. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:17

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)