Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 6/2011

mění vyhlášku č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice

Vyhláška 6/2011, kterou se mění vyhláška č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice
vydána 15.6.2011
účinnost od 13.7.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 6/2008 (ze dne 28.8.2008)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška  č. 6/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 15.6.2011 usnesením č. 342 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 1 odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice se mění takto:
Zrušují se články č. 3, 4 a 5.
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
Datum vložení: 12. 7. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:39
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)