Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 14/1997

o určení koeficientu k základní sazbě daně z nemovitostí

Vyhláška o určení koeficientu k základní sazbě daně z nemovitostí
vydána 24.6.1997
účinnost od 27.6.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  14/1997

o určení koeficientu k základní sazbě daně z nemovitostí

     Městská rada v Domažlicích schválila dne 24.6.1997 na základě § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. l a odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
     Tato vyhláška upravuje koeficienty a základní sazby daně dle zmocnění podle zákona č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), pro stavební pozemky, obytné domy, pro stavby k individuální rekreaci, rodinné domy využívané k individuální rekreaci včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, dále pro stavby garáží vystavěných odděleně od obytných domů a stavby pro podnikatelskou činnost.

     Vyhláška rovněž upravuje rozdílné použití koeficientů k základní sazbě daně pro shora uvedené stavby a pozemky v okrajových částech a lokalitách v územním obvodu města Domažlice. 
Čl. 2
Stanovení koeficientů
(1) Základní sazba daně z pozemků dle § 6 odst. 2 písm. b) zákona se násobí:
 
  • na území města Domažlice koeficientem 2,5,
  • v okrajových částech Havlovice, Vavřinec a "za přejezdem tratě u silnice směr Kdyně“ koeficientem 2,0,
  • v ostatních lokalitách Pískovna, Horní Baldov, Staňkův mlýn, Valcha, Hadrovec a strážní domky na Kavkaze koeficientem 2,0.

(2) Stanovení koeficientů je shodné i pro výpočet daně z obytných domů § 11 odst. l písm. a) zákona.

(3) u staveb dle § 11 odst.l písm. b), c), d) zákona se základní sazba daně násobí dle odst.3 písm. b) zákona koeficientem 1,5. 
Čl. 3
Okrajové části a lokality města
Pro účely této vyhlášky se vyměřují následující okrajové části a lokality:

          a) okrajové části:

             - Havlovice bez lokalit Valcha a Hadrovec

          b) okrajové lokality :

             - "Pískovna" (Hořejší předměstí)

             - "Horní Baldov" {Týnské předměstí)

             - "Vavřinec" (Bezděkovské předměstí)

             - "Staňkův mlýn" (Dolejší předměstí)

             - "za přejezdem tratě u silnice směr Kdyně" (Bezděkovské předměstí)

             - "Valcha" (část Havlovice)

             - "Hadrovec" (část Havlovice)

             - "strážní domky za Kavkazem" (Bezděkovské předměstí)
 
Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.

 

Ing. František Budka

zástupce starostky

v. r.
Datum vložení: 30. 6. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 12:46
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)